21 olika sätt att ta bort stubbar från fällda träd

Om du har ett träd som har fällts är arbetet inte klart förrän stubben är borta. Det finns olika sätt att ta bort stubbar och det kan vara en tidskrävande och svår uppgift. Från stubbfräsning till eldning, borrning av hål eller grävning med en grävmaskin – det finns flera olika metoder för att bli av med stubbar. I det här inlägget kommer vi att lista 21 olika sätt att ta bort stubbar från fällda träd som är kategorisera i grupper från det som kan skada hälsan och miljön som mest till mer säkra och ofarliga metoder.

Olika sätt att ta bort stubbar, här med en yxa

Innehållsförteckning

 

Varför är det viktigt att stubben tas bort?

Trädstubbar som lämnas kvar i trädgården kan orsaka en rad olika problem, från att det ser fult ut till att stubbarna lockar till sig skadedjur. Att ta bort dessa stubbar är viktigt för att skapa en säker miljö och förhindra ytterligare skador. När stubbarna tas bort bidrar det till att ge näring åt ny tillväxt genom att mer näring från solen och vattnet når närliggande växter och träd.

Trädstubbar som blir kvar kan orsaka skador

Det är viktigt att ta bort trädstubbar av flera olika skäl. Stubbar kan vara fula och farliga, vilket gör dem oönskade i många trädgårdar. Dessutom kan vissa trädslag ha en potential att återvända från stubben och skapa nya grenar eller plantor, så kallade rotskott, vilket kan orsaka skador på gräsmattor, trottoarer och uppfarter. Trädstubbar kan också vara farliga eftersom de ofta täckts av mossa och svamp som kan vara en snubbelrisk. Dessutom kan stubbarna kan förstöra gräsklippningen eller rent av skada gräsklipparens klippmotor.

Risker med att lämna stubbar i trädgården

Om stubbarna får stå kvar kan de också locka till sig olika typer av skadedjur, till exempel ekborrar skogssmyror, som livnär sig på trä och trärester runt stubben. Dessa insekter kan snabbt sprida sig till andra delar av din fastighet om de inte åtgärdas omedelbart. Stubbarna kan också bli grogrund för olika typer av organismer, inklusive svamp och mögel, som kan skada den omgivande vegetationen. Det har blivit mer vanligt att man lämnar kvar höga stubbar på hyggen för att bidra till den biologiska mångfalden men kanske inte så lämpligt i villaträdgården.

Fördelar med att ta bort en trädstubbe

Slutligen bidrar avlägsnandet av en trädstubbe till att ge näring åt ny tillväxt i det område där stubben ursprungligen var belägen genom att mer näring från sol och vatten når närliggande växter och träd. Genom att ta bort en stubbe öppnas området upp för återplantering av olika typer av träd eller växter, vilket ger mer syre till miljön samtidigt som det ger ett estetiskt värde till din trädgård!

21 olika sätt att ta bort stubbar

 

Metoder för att ta bort stubbar som allvarligt kan påverka och skada miljön.

Innan du väljer en av de sju nedanstående metoderna för avlägsnande av stubbar är det viktigt att se till att du får ett godkännande från både den lokala kommunen eller Kemikalieinspektionen. De olika sätten att ta bort stubbar medför sina egna risker, så det är viktigt att se till att den valda metoden är förenlig med de lokala bestämmelserna. Vissa metoder kräver till exempel att man använder kemiska lösningar och kan kräva särskilda tillstånd.

Tillsätta expanderande skum i hål som borrats i stubben och låter det hårdna innan det tas bort

Elda bort stubbar

Borra hål i stubben och fylla dem med salt eller andra kemikalier

Bränna upp stubbarna med svavelsyra eller andra ämnen som bensin, dieselbränsle och fotogen

Ta bort stubbar med kaliumnitrat

Kemisk nedbrytning av stubbar

Användning av rotdödande kemikalier för att bryta ner stubben och rötterna (Ecoplugg, numera förbjudet)

Sätt att ta bort stubbar som kan påverka hälsan eller vara riskfyllda.

Nedanstående olika sätt att ta bort stubbar kan vara farliga och ansträngande, eftersom det innebär att man måste använda tunga och potentiellt farliga verktyg. Att vidta rätt säkerhetsåtgärder är viktigt för att förhindra skador och bör inte tas lättvindigt. Bär skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och skyddsskor när du arbetar med dessa verktyg. Dessutom, ta täta pauser och drick mycket vatten, särskilt när det är varmt. Om du lider av något medicinskt tillstånd eller har hjärtproblem, se till att rådgöra med din läkare innan du försöker ta bort stubbarna själv.

Ta bort stubbar själv med yxa för att hugga ner stubben

Använda en tigersåg för att ta bort stubben

Använda en spade eller hackspade för att lyfta ut hela rotsystemet

Såga ned stubben med en motorsåg och sedan kapa upp stubben

Förfaranden för att ta bort stubbar som kan ge skador på marken och kringliggande byggnader.

Att ta bort stubbar med stora, tunga grävmaskiner kan vara en svår uppgift. Maskinens vikt kan lätt orsaka skador på både marken och omgivande markstrukturer. Vi rekommenderar inte heller att använda bilen som ett sätt att dra upp stubbar. Om du gör det riskerar du att skada både din bil och eventuella närliggande föremål eller byggnader om stubben helt oväntat skulle släppa från marken.

Gräva bort stubbar med grävmaskin

Dra upp stubbarna med en vinsch som är kopplad till en bil eller en traktor

Strategier för att ta bort stubbar som inte skadar miljön men tar lång tid.

Strategier för att ta bort stubbar som inte skadar miljön men tar lång tid. Nedanstående metoder påverkar varken din hälsa eller omkringliggande miljö men tar fruktansvärt lång tid. Med tiden blir stubben bara fulare och blir en större potentiell risk för att fler skadedjur och insekter drar sig till stubben.

Täckning och kvävning för att bryta ned stubben

Återplantera träden för att ersätta stubbarna

Täcka stubben med jord och plantera av buskar ovanpå stubben

Lägga över ett jordlager eller kompost över stubben för att påskynda nedbrytningen

Använd kväverikt gödslingsmedel eller urea runt och på stubben för att främja naturlig nedbrytning

Lägg komposten i hålen som borrats i mitten av trädstammen och låt den ligga i blöt i flera månader

Säkra metoder som varken skadar miljön eller din hälsa.

Genom att använda någon av de två nedanstående metoderna kan du hålla dig frisk, skydda miljön och slippa oroa dig för att ändra ditt schema. Genom att använda dessa metoder kan du vara säker på att du gör en insats för att skydda miljön.

Lämna stubben kvar som den är som en del av landskapsplaneringen

Anlita oss för professionell stubbfräsning för att ta bort stubbar

Välj en av de olika sätt att ta bort stubbar

Här har vi presenterat en lista på 21 olika sätt att ta bort stubbar och nu är det upp till dig att välja den metod som passar dig bäst. Var och en av dessa metoder har olika för- och nackdelar, men alla bör övervägas innan du försöker ta bort en stubbe själv. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att det kan vara farligt att ta bort stubbar, så du bör vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder innan du påbörjar uppgiften. Vi önskar dig lycka till med dina ansträngningar!

Olika sätt att ta bort stubbar, stubbfräsning är ett sätt
Olika sätt att ta bort stubbar, stubbfräsning är säkert och riskerer inte din hälsa eller miljön.

Stubbfräsning är den bästa och effektivaste metoden

Trädstubbar kan vara ett obehagligt inslag i din trädgård, en snubbelrisk och en grogrund för skadedjur. För att skapa den säkraste och mest estetiskt tilltalande miljön är det viktigt att ta bort trädstubbarna helt och hållet. Stubbfräsning är det mest effektiva, miljövänligaste och snabbaste sättet att bli av med stubbar. Det innebär att stubben flisas ner tills den blir en hög med träflis som kan användas som marktäckare i trädgården. Med stubbfräsning behöver du inte heller oroa dig för eventuella rotskott eller rotskador eftersom alla rötter försvinner med stubben.

Få bort oönskade stubbar snabbt och enkelt!

Om du söker en effektiv metod för att bli av med stubbar i din trädgård är stubbfräsning ett utmärkt alternativ! Ta professionell hjälp av en erfaren stubbfräsare för att se till att jobbet blir rätt utfört! Kontakta oss idag för att boka din stubbfräsning om du vill bli av med oönskade stubbar snabbt och enkelt utan ansträngning.


Boka stubbfräsning


Läs om stubbfräsning


[wpforms id=”6930″ title=”false” description=”false”]

Mer läsning om stubborttagning

Lämna en kommentar