Ta bort stubbar med kaliumnitrat – 2 metoder

Idag ska vi visa dig hur det är möjligt att ta bort stubbar med kaliumnitrat. Jag kommer också att avsluta inlägget med en slutsats om det är användbart för dig att ta bort en stubbe med kaliumnitrat eller inte. Så, låt oss börja.

Ta bort stubbar med kaliumnitrat
Ta bort stubbar med kaliumnitrat

Innehållsförteckning

Vad är kaliumnitrat?

Kaliumnitrat, som ofta kallas salpeter, är ett kraftfullt oxidationsmedel och en av huvudkomponenterna i krut. Det kan också användas för att snabbt och effektivt avlägsna stubbar. Kaliumnitratet reagerar med den naturliga fukten i träet och bryter ner dess cellväggar och mjukar upp det. Med den här metoden behöver du inte vänta på att stubben ska ruttna bort eller ta bort den manuellt, vilket gör den till en idealisk lösning för att eliminera envisa stubbar i trädgården.

Var försiktig med kaliumnitrat

När du tar bort stubbar med kaliumnitrat måste du vidta säkerhetsåtgärder. Eftersom det är ett starkt oxidationsmedel ska du bära ögonskydd och handskar när du hanterar denna kemiska blandning. Se dessutom till att förvara produkten på en säker plats bort från värmekällor och brännbara material. Kom dessutom ihåg att kassera eventuella rester av kaliumnitrat i enlighet med föreskrifter och instruktioner från lokala myndigheter.

Fördelar och nackdelar med kaliumnitrat?

Kaliumnitrat, även känt som salpeter, är en kemisk förening som kan användas för att ta bort trädstubbar i trädgården. Det är en effektiv och mindre energikrävande metod jämfört med att hyra en stubbfräs från lokala byggmarknad eller uthyrningsföretag. Även om kaliumnitrat effektivt kan avlägsna stubben kan användningen ha vissa oönskade konsekvenser för den omgivande miljön.

När kaliumnitrat appliceras på en trädstubbe drar kaliumnitrat ut fukten ur marken. Detta innebär att det inte bara är skadligt för andra träd i trädgården utan också kan hämma framtida trädtillväxt om du vill plantera om på den platsen där stubben fanns. Således blir omgivningen ogästvänlig för växtlivet och kan hämma annan växtlighet.

Tar lång tid att bryta ned stubben

Den största fördelen med att använda denna metod för att ta bort en trädstubbe är att den inte ger upphov till buller. Men den stora nackdelen är att borttagning av stubbar med kaliumnitrat tar flera månader beroende på stubbens storlek.

Hur tar man bort en stubbe med kaliumnitrat?

Saker du behöver:

  • Spade
  • Borrmaskin
  • 25 mm centrumborr
  • Skyddshandskar
  • Kokande vatten
  • Skyddsglasögon
  • Skyddsmask som täcker näsa och mun
  • Kaliumnitrat

Ta bort stubbar med kaliumnitrat

Metod 1: Fyll stubben med kaliumnitrat

Steg 1: Borra hål

Att ta bort en stubbe med kaliumnitrat är en enkel process som inte kräver tunga maskiner. Till att börja med måste du såga ned stubben närmare marken och gräv ut runt stubben som ska tas bort.

Med hjälp av en 25 mm centrumborr borrar du flera vertikala 20 centimeter djupa hål cirka 10 centimeter in från kanten av stubbens överkant, med 5 centimeters mellanrum. Borra dessutom vinklade hål på 10 centimeter längs med stammen på varje sida i en vinkel mellan 35° och 45°, som ansluter till varje vertikalt hål inne i stammen. Ju fler hål som fylls med kaliumnitrat och varmt vatten, desto snabbare och effektivare kan denna process bli. Efter att ha borrat varje hål är det viktigt att ta bort eventuella träspån innan man går vidare till att fylla dem med salpeter.

Steg 2: Häll kaliumnitrat och vatten i hålen

När du tillsätter kaliumnitrat eller salpeter i de borrade hålen är det viktigt att inte fylla dem helt, eftersom du behöver tillsätta varmt vatten efter det för att lösa upp saltpeteren. För att påskynda nedbrytningsprocessen bör du fylla på med varmt vatten gradvis och långsamt, vilket gör att salpetern fördelas effektivare i hela stubben.

Steg 3: Täck stubben

Det tredje steget i avlägsnandet av stubben är att täcka stubben med en presenning. Detta tjänar två syften: för det första förhindrar det regnvatten från att skölja ut lösningen av stubborttagare som har hällts i hålen, och för det andra hindrar det vinden från att blåsa bort presenningen.

Steg 4: Fyll på hålen igen

Kontrollera stubben varje vecka för att se om salpetern har absorberats genom hela stubben. Fyll hålen på nytt med kaliumnitratet. Tillsätt varmt vatten varje gång du fyller på hålen.

Steg 5: Gräv ut stubben

Efter åtta veckor bör stubbens träfibrer ha mjuknat, men det kan ta mycket längre tid om trädstubben är bred. Du kan ta bort stubben helt när den har blivit så pass mjuk så att det går att gräva bort den.

Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat
Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat

Metod 2: Bränna stubben med kaliumnitrat

Borra först flera hål i stubben och fyll dem med en blandning av kaliumnitrat och varmt vatten som finns beskrivet här ovanför, Steg 1: Borra hål. Låt blandningen verka i 24 timmar så att lösningen kan absorberas i träet. För att säkerställa att förbränningen blir effektiv bör du göra upp en eld ovanpå stubben med hjälp av tändved eller kolbriketter innan du sätter eld på stubben.

Minska risken för eldsvåda

För att minska risken för ett okontrollerat och explosionsartat brandförlopp bör du vara extra noga med att ta bort torra löv eller annat brännbart material från området innan du börjar elda. Dessutom är det viktigt att någon person hela tiden passar elden och att det finns tillgång till gott om vatten om det skulle uppstå en nödsituation där elden måste släckas. Se dessutom till att du har kontrollerat med din lokala kommuns riktlinjer när det gäller att elda stubbar innan du påbörjar arbetet.

Sammanfattning och slutsats

Att ta bort en trädstubbe med hjälp av den kemiska föreningen kaliumnitrat kan vara skadligt för människors hälsa när det andas in eller kommer i kontakt med huden. Luftvägsproblem, inklusive hosta och andfåddhet, samt hudirritation, klåda och andra symptom kan uppstå om det inte hanteras med försiktighet. Användning av eld för att ta bort en trädstubbe är också farligt och har potential att orsaka bestående skador på egendom och allvarliga skador på människor om det inte elden övervakas och kontrolleras på rätt sätt.

Anlita oss för säker borttagning av stubbar

Att ta bort en trädstubbe med hjälp av den kemiska föreningen kaliumnitrat kan vara skadligt för människors hälsa när det andas in eller kommer i kontakt med huden. Luftvägsproblem, inklusive hosta och andfåddhet, samt hudirritation, klåda och andra symptom kan uppstå om det inte hanteras med försiktighet. Användning av eld för att ta bort en trädstubbe är också farligt och har potential att orsaka bestående skador på egendom och allvarliga skador på människor om det inte elden övervakas och kontrolleras på rätt sätt.

Professionell stubbfräsning

Av dessa starka skäl rekommenderar vi att du inställer anlitar oss för stubborttagningen för säker borttagning av stubbar. Vi utför professionell stubbfräsning i Stockholm och Uppsala och tar bort stubbar i alla storlekar på kort tid utan att lämna några bestående skador på egendom eller miljö. Att låta en yrkesman ta bort stubbarna kan dessutom öka värdet på din fastighet genom att ge dig en ren, platt gräsmatta fri från alla rester av en tidigare trädstubbe.

Kontakta oss!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Step 1 of 2
Fyll i för- och efternamn
Välj typ av fråga

Frågor och svar

Kaliumnitrat finns i produkter för borttagning av stubbar. Som exempel på en produkt är Stubb-X från Weibulls.

Ja, det finns andra metoder för att bli av med stubbar förutom det vi har skrivit om här i artikeln ta bort stubbar med kaliumnitrat. Oavsett om du vill ta bort stubben själv eller anlita en yrkesman finns det flera metoder som du kan använda för att bli av med den på ett säkert och effektivt sätt.

Stubbar av granar ruttnar inifrån och ut en process som kallas för grangrop. Detta sker i allmänhet under flera decennier och stubbens kärna förvandlas långsamt till ett mjukt, svampigt material. När detta sker sprids sporer från svamppatogener genom det porösa materialet, vilket så småningom resulterar i försämring av stubben.

Tallstubbar är mer motståndskraftiga mot röta och det tar i allmänhet mycket längre tid innan de bryts ner helt. Detta beror på att tall har tjockare bark som hjälper till att skydda dem från svampinfektioner som annars skulle kunna påskynda deras förfall. När tallstubbarna börjar ruttna börjar de vanligtvis med att förruttna uppifrån och ner, eller ”tall topp”. Denna process är mycket långsammare än granbarkrot och det kan ta upp till ett sekel innan hela stubben är helt nedbruten.

Oavsett trädslag kan stubbarna ligga kvar i många år om de lämnas ostörda. Stubbar utgör också värdefulla livsmiljöer för vilda djur, växter och insekter.

Mer läsning om stubborttagning

Hyra stubbfräs i Stockholm eller hyra stubbfräs i Uppsala
Stubborttagning

Hyra stubbfräs

Vad är en stubbfräs? För att enkelt och effektivt ta bort stubbar rekommenderar vi att anlita våra stubbfräsare på GTS-Trädgård. Vi har erfarenhet och expertis inom stubbfräsning och kan säkerställa att arbetet utförs på ett professionellt sätt. Genom att använda

Läs mer »

Lämna en kommentar