Effektivt sätt att förhindra rotskott efter trädfällning

När ett träd tas bort växer ofta små skott nära stubben eller vid rötterna. För att förhindra rotskott efter trädfällning är det viktigt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder efter att trädet har blivit nersågad. Ett effektivt sätt att göra detta är att omedelbart ta bort trädstubben med rötterna.

Förhindra rotskott efter trädfällning
Förhindra rotskott efter trädfällning

InnehållsförteckningVarför sker rotskottbildning?

Rotskottbildning är ett fenomen som uppstår när skott växer upp från de återstående delarna av ett träd efter att det har fällts. Detta fenomen är vanligt förekommande hos lövträd som alm, ask, poppel och lönn. Den energi som finns lagrad i trädresterna sätter i gång fotosyntesen, vilket gör att skotten på stubben kan överleva och frodas.

Det tar olika lång tid för olika trädarter innan rotspridning börjar – vissa tar upp till en månad eller mer. GTS Trädgård identifierar därför flera metoder för att förhindra rotskott efter trädfällningen. Innan vi diskuterar dessa åtgärder ska vi dock först besvara den mest angelägna frågan: varför ska vi vidta åtgärder för att förhindra rotskott överhuvudtaget?

Varför är det nödvändigt att ta bort stubben?

För det första är det ingen vacker syn med en överväxt stubbe full med spretiga rotskott som sticker upp här och var. Dessutom kan det vara farligt att låta ett träd expandera över en gammal trädstubbe. Eftersom den här sortens träd växer utan ett stabilt och stadigt rotsystem vilket kan få trädet att oväntat och utan förvarning falla omkull när dess storlek och höjd ökar.

Fem metoder att förhindra rotskott efter trädfällning

Rotbildning är ett vanligt problem med lövträd som har fällts. För att undvika detta finns det några metoder att tänka på som kan hjälpa till att förhindra att rotskott uppstår. Innan du väljer någon metod, utvärdera först vilken skada den kan göra på omgivningen och miljön.

1. Gödselmedel

Gödningsmedel är en lösning för att bryta ned stubben från ett lövträd. Gödselmedel med långsam frisättning används för detta ändamål; de bryter långsamt ner växtmaterialet i stubben med tiden. För att använda den här metoden borrar du först 6–8 djupa hål i stubben och fyller dem med gödningsmedel. Täck stubben med jord efteråt och vänta flera månader upp till flera år för att gödseln ska verka.

Utvärdering av gödselmetoden

Den här metoden kan vara effektiv för att hindra rotskott från att växa, men det tar en viss tid innan stubben är helt nedbruten. Den har också minimal inverkan på miljön eftersom inga skadliga kemikalier används eller släpps ut i naturen.

2. Saltmetod

Ta bort stubben med salt är ett populärt sätt att förhindra rotskott. Den innebär att man häller en blandning av Epsom- eller stensalt i hålrummen i stubben. Hålen bör vara minst 20 centimeter djupt och mer än 25 millimeter brett, med tillräckligt mycket utrymme för att fylla hålet med salt. När du har fyllt hålen med salt bör du försegla hålen med något vattenbeständigt tätningsmedel, till exempel varmvax. Slutligen ska hela stubben täckas med en svart sopsäck.

Utvärdering av saltmetoden

Tyvärr är denna process inte alltid framgångsrik när det gäller att förhindra rotskott på grund av dess långa varaktighet – det kan ta upp till flera månader innan man ser några resultat. Dessutom kan användning av bordssalt ha negativa effekter på jorden runt stubben, så endast Epsom- och stensalt bör användas för denna metod.

3. Täck stubben

Att täcka stubben utan kemikalier eller salt är ett kostnadseffektivt sätt att förhindra rotskott efter trädfällning. Det kan göras genom att helt enkelt täcka stubben med en svart sopsäck och se till att den inte får ta emot regnvatten eller solljus. Detta skapar en miljö där stubben inte får tillräckligt med näringsämnen för att producera rotskott. För att förhindra eventuell tillväxt av rotskott är det viktigt att täcka stubben i minst sex månader. Efter denna period kommer stubben att börja ruttna naturligt, även om det kan ta upp till flera år innan hela stubben är helt nedbruten beroende på dess storlek och andra faktorer.

Utvärdering av stubbtäckning

Att täcka stubben är ett prisvärt alternativt till att förhindra rotskott efter trädfällning, men det kommer att ta lång tid. Alla med stort tålamod kan prova denna metod för det kan ta flera år innan stubben är helt borta.

4. Elda upp stubben

Innan du påbörjar denna process är det viktigt att kontrollera med din kommun för att se om metoden är tillåten. Börjar med att borra hål i stubben så djupt som möjligt och mätta träet med fotogen eller annan brännbar vätska. Därefter tänds en kvist eller ved och placeras ovanpå stubben. För att trädstubben ska brinna ned helt måste mer ved läggas på och elden får inte lämnas obevakad. Det är viktigt att en vattenslang eller brandsläckare finns i närheten när du eldar upp stubben i händelse av en nödsituation.

Utvärdering av stubbeldning

I slutändan kan det vara ett effektivt sätt att tända eld på en trädstubbe för att förhindra rotskott efter trädfällningen, men denna metod kräver extrem försiktighet eftersom den medför många risker som är förknippade med okontrollerade bränder.

5. Stubbfräsning

Stubbfräsning är det mest effektiva sättet att ta bort resterna av ett fällt träd utan att skada miljön eller livet i närheten av stubben. Denna teknik innebär att man använder en motorsåg för att ta ner stubben närmare marken och sedan använder kraftfulla, specialiserade maskiner för att helt fräsa ner stubben och rötter. När denna process är avslutad kan träflis och skräp rensas bort och området fyllas med ny jord, så att du kan använda fastigheten fritt igen.

Stubbfräsning i Stockholm

Anlita oss att ta bort dina trädstubbar

På GTS Trädgård är vi specialiserade på professionell stubbfräsning som garanterar säkra resultat. Vårt erfarna team av proffs använder endast den senaste tekniken och ser till att alla säkerhetsprotokoll följs för att skydda både din egendom och de personer som finns på plats. Vi förstår att det kan vara svårt och farligt att ta bort stubbar, därför använder vi all nödvändig skyddsutrustning för att kunna ge dig pålitlig service varje gång.


Boka stubbfräsning


Läs om stubbfräsning


[wpforms id=”6930″ title=”false” description=”false”]

Frågor och svarVilka träd får rotskott?

Trädarter som är kända för att vara särskilt benägna att bilda rotskott är bland annat lönn, björk och pil. Andra träd som ek, bok, ask och alm kan också ibland ge upphov till rotskott. Rotskott uppstår vanligtvis när trädet har fällts eller skadats, eftersom det är växten som försöker försvara sig genom att skapa nya skott. Rotskott kan förhindras genom att ta bort barken och skära av rotkragen, eller genom att använda andra metoder som att täcka stubben, bränna den eller fräsa bort den.Vad kan man använda istället för Ecoplug?

Vi rekommenderar att stubben fräses bort med stubbfräsning. Det är den mest effektivaste metoden för att ta bort stubbar utan att skada miljön.

Mer läsning om stubborttagning

Lämna en kommentar