Gräsmatterenovering

Gräsmatterenovering

renovering av en redan etablerad gräsmatta

Vi utför gräsmatterenovering med en väl utarbetat arbetsmetod för renovering av gräsmatta. Vi förvandlar din trötta gamla gräsmatta till en sprakande och grönskande paradmatta med hjälp av vår väl utarbetade arbetsmetod. Vår metod ger dig rätt till RUT-avdrag på hela kostnaden av utfört arbete.

Anlita våra gräsliga experter Robert och Tomas på  för sakkunnig hjälp med renovering av gräsmattan.


Ja, jag vill ha en offert

Varför gräsmatterenovering?

Vi får ofta förfrågningar på att lägga om en redan etablerade gräsmatta. Det är något som både är kostsamt och leder till väldigt mycket extra arbete. För att ersätta en gammal gräsmatta med en ny, måste man först schakta bort det översta jordlagret med ca 1 dm djup för att få bort de gamla gräsrötterna. Detta ska sedan fraktas bort och tippas till en väldigt stor kostnad.

Efter att man har skalat av det översta jordlagret ska nytt jordlager påföras. Det är åtskilliga ton nytt jordlager som ska läggas ut, eftersom det nya jordlagret bör vara cirka 2 dm djupt. Väljer man sedan att rulla ut färdiga rullar av gräs tillkommer även kostnaden för det och arbetet.

Vi rekommenderar alltid en renovering av gräsmattan då det är det mest miljövänligaste alternativet för både miljön och ekonomin, hur illa den etablerade gräsmattan inledningsvis är. En illa åtgången gräsmatta kan behöva en eller flera behandlingar men fortfarande till bråkdelen av kostnaden för vad en nyetablering skulle ha kostat. Dessutom är det bra mycket enklare att jämna av en etablerad gräsmatta än en ny. Det kräver således mindre arbetstid för att få en jämn gräsmatta.

Ny gräsmatta på en dag

vi gör allt på samma dag

Att renovera en gräsmatta själv tar tar c:a 4-5 hela arbetsdagar i anspråk för en normalstor gräsmatta.  Utöver det behöver du hyra eller köpa in utrustning och material inför renoveringen. Oftast är det sämre utrustning och material anpassad till den mindre krävande villaägaren. Däremot om du anlitar oss för gräsmatterenoveringen så får du tillgång till proffsprodukter och maskiner som i normala fall används bara av planskötare och greenkeepers.

Så är du den som vill välkomna dina gäster med en paradgräsmatta, eller göra dina grannar gröna av avund? Anlita då oss för att omvandla din trötta slitna gräsmatta till en helt ny skepnad – till en frodig, tät och fin paradgräsmatta bara på en dag*.

*) Vi är inga trollkarlar men renoveringen gör vi på en dag. Sedan måste naturens lagar göra sitt vilket innebär att det tar cirka 1-2 månader innan gräset har kommit upp beroende på väder och klimat.

Gör din gräsmatta till en vinnare!

Frodigt grön gräsmatta

Vi ger din slitna gräsmatta en stor dos med näring. Det är en förutsättning för att er gräsmatta ska kunna bli tät och fin.

Bekämpning av mossa och ogräs

Vi rensar er gräsmatta på mossa och ogräs med vertikalskärare vilket också gynnar tillväxten av nytt gräs.

Jämn och fin gräsmatta

Vi lägger ut stora mängder med sand- och mullrik K-dress. Det gör att gräsytorna blir jämna och fina.

Billigt och miljövänligt

En renovering av redan etablerad gräsmatta blir mycket billigare än att anlägga en helt ny gräsmatta. Dessutom är det bättre för miljön.


Renoverad gräsmatta i Täby
TäbyEfter gjord gräsmatterenovering i Sollentuna
SollentunaGräsmatta efter gräsmatterenovering i Täby
TäbyNyrenoverad gräsmatta i Täby
Täby

Vilka arbetsmoment ingår?

Av erfarenhet har vi valt att leverera ett helhetspaket där alla de nödvändiga arbetsmomenten ingår för en lyckad etablering av en nyrenoverad gräsmatta.

Nedanstående arbetsmoment ingår i vårt paket för att du ska få den gräsmatta du länge har drömt om.

Gräsklippning av högt gräs

Dina förberedelser

För ett lyckat slutresultat så behöver du göra vissa förberedelser. Antingen gör du dessa förberedelser själv eller så kan du anlita oss för det.

 • Gödsla gräsmattan en månad innan renoveringen
 • Klipp nedhängande grenar från träd, buskar och häck
 • Klipp gräsmattan kort någon dag innan gräsmatterenoveringen
 • Rensa upp i gräsmattan, plocka bort lösa saker från gräsmattan

Mossbekämpning och luftning

En väl dränerad gräsmatta gör att regnvatten och näring tränger mycket bättre ned till rötterna. Samtidigt stimuleras gräsrötterna när de delas till att producera sidoskott. Resultatet blir en mycket tätare gräsmatta när grästillväxten börjar ta sig, av den anledningen behöver den gamla gräsmattan vertikalskäras och luftas.

 • Vertikalskärning, tar bort dött gräs och mossa
 • Pipluftning, luftar jorden och gör marken porösare vilket gynnar luft- och vattentillförseln till gräsrötterna

Luftning av gräsmattan under en gräsmatterenovering
Städning av gräsmattan

Gamla gräsmattan ”städas”

Efter vertikalskärningen och hålpipsluftningen samlar vi upp och säckar trädgårdsavfallet. Det görs med hård manuell krattning för att få bort allt dött gräs, mossa och ogräs från gräsmattan. En ren genomkrattad gräsmatta kan bättre tillgodogöra sig gödsel och underlättar toppdressning av gräsmattan till att bli en plan yta.

 • Räfsning av dött gammalt gräs och uppriven mossa
 • Lövblåsning, en sista finputsning av marken
 • Säckning av trädgårdsavfallet

Gödning och stödsådd

Vi gödslar gräsmattan med högkvalitativa proffsprodukter från våra leverantörer. Det garanterar att din gräsmatta får alla de viktiga näringsämnen den behöver.

Innan markavjämningen med toppdressningen stödsår vi gräsmattan med en exklusiv gräsfröblandning helt anpassade för just dina gräsytor.

Stödsådd av gräsmatta med en såmaskin
Markavjämning med en dressraka

Markavjämning

Mot slutet av renoveringen toppdressar vi marken med en mineralbaserad jordblandning speciellt framtagen till föryngring av gräsmattor. Med dressrakor jämnar vi av marken till en slät ytan.

Toppdressningen förbättrar en sliten gräsmatta och skyddar utsatta delar av gräsmattan för slitage och uttorkning.

Bevattning

Bevattningen under de första fyra veckorna efter gräsmatterenoveringen är den viktigaste perioden för att få gräsfröna till att gro. Det beror på att det är väldigt viktigt att jorden inte torkar ut under denna period. I annat fall riskeras hela sådden att gå förlorad. Av det skälet sätter vi alltid ut ett automatiserat bevattningssystem om du inte har ett.

 • Utplacering av ett helautomatiserat bevattningssystem
 • Efter cirka fyra veckor plockar vi bort systemet när gräset väl har börjat växa

Bevattning efter gräsmatterenovering


Jag måste ha en offert

Gräsmatterenovering före och efter en renovering av gräsmatta
Under pågående arbete – Efter fyra veckor

Gör det här innan gräsmatterenoveringen

Det här måste du göra innan vi sätter igång med renoveringen av din gräsmatta. Anledningen till det är att du med dina förberedelser skapar gynnsamma förutsättningar för ett lyckat slutresultat något du säkert vill uppnå.

 

Gödsla gräsmattan innan gräsmatterenoveringen

Att gödsla gräsmattan en månad innan gräsmatterenovering gör att både jorden och befintliga gräset stärks. Det gör att det befintliga gräset återhämtar sig snabbare (och överlever) efter den enorma påfrestning som en renoveringen innebär. Faktum är att slutresultatet blir mycket bättre om en förberedande gödsling görs till skillnad om gödslingen skulle utebli.

Rensa upp i gräsmattan

Trädgårdsmaskinerna behöver fri passage. Finns det hinder som högar med brädor, båttrailers och stenhögar kommer man inte åt alla gräsytor. Så plocka undan allt på tomten som är i vägen för arbetet med renoveringen av gräsmattan. Likaså lönar det sig även att klippa häckar, buskar och trädgrenar för att man ska kunna komma åt underliggande gräspartier lättare.

Stubbar hjälper vi dig med att få bort. Det gör vi genom stubbfräsning, läs mer på följande länk: fräsa bort stubbarna med en stubbfräs. En tilläggskostnad för tjänsten tillkommer men du slipper ytterligare kostnad för framkörningen. Även stubbfräsning får du rutavdrag för.

Klipp gräset kort

Klipp gräset kort och helst på lägsta klipphöjd så nära inpå dagen för renoveringen av gräsmattan. Har du en robotgräsklippare så kan du låta den gå på lägsta klipphöjd veckan innan gräsmatterenoveringen. Denna förberedelse gör att det blir enklare att jämna av markytan och trädgårdsmaskinerna kommer att arbeta mer effektivt, vilket gör att slutresultatet blir bra mycket bättre.

Klipp hängande grenar, buskar och häck

Vi rekommenderar att du även rensar upp bland träd, buskar och häck från hängande grenar och kvistar. Det beror på att vi kommer då åt att förbättra hela gräsmattans alla ytor som i annat fall skulle bli oåtkomliga för oss och våra maskiner.

Checklista innan renoveringen av gräsmattan:


 • Gödsla gräsmattan en månad innan renoveringen

 • Se till att gräsmattan är nyklippt med lägsta klipphöjd

 • Rensa gräsmattan på grenar, leksaker och andra lösa föremål som är ivägen för renoveringen

 • Klipp häckar, buskar och lågt sittande trädgrenar på exempelvis fruktträd

Före och efter gräsmatterenovering

Luka
LukaTyresö Läs mer

”Tack till Robert & team för en jättebra gräsmatterenovering. Det är en helt annorlunda gräsmatta nu!”


gts-tradgard-leverantor-hasselfors-garden


Indigrow


Skånefrö


Entreprenör GENTAS


Entreprenör TrädgårdSmart

Anlita oss för renoveringen av gräsmattan

Robert och Tomas, ägare och grundare av Gentas TrädgårdSmart AB har ett genuint intresse av att upprätthålla högsta kvalitet på levererad vara och tjänst. Alla produkter är kvalitetsgranskade. Det arbete vi utför hos dig är som om det vore våra egna gräsmattor. Ovan beskriven arbetsmetod som vi har tagit fram grundar sig på erfarenhet av många utförda renoveringar av gräsmattor. 

Gräsytor är som individer med olika behov. Tomtbesiktning och jordanalys är en del i våra förberedelser och vi anpassar våra åtgärder utifrån den första analysen. Det som skulle normalt fungera på de flesta gräsmattor är inte applicerbart på alla utan fler behandlingar kan behövas sättas in. 

Det ena arbetet är inte det andra likt och det kan finnas faktorer som vi inte rår över som kan leda till oönskat resultat, vilket inte är en normalitet. Det gör att ytterligare åtgärder kan behövas sättas in efter en gräsmatterenovering vilket står utanför vårt åtagande av vårt första arbete.

Vi utvecklar våra tjänster och know-how kontinuerligt i nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartner. Det är därför vi är stolta över att ha ett nära samarbete med våra produkt-, maskin- och servicepartners. Det gör Gentas TrädgårdSmart till att vara en ledande aktör inom sin bransch.

Bild före renoveringen av gräsmatta på ett företag
Bild efter gräsmatterenoveringen på ett företag

Det är inte bara privatpersoner som önskar snygga inbjudande gräsmattor utanför sin entré.

Begär en offert

Är du intresserad av att anlita oss för en renovering av er gräsmatta? Då skickar vi till att börja med en offert på arbete och material. Ligger prislappen inom din budget så bokar vi in ett kostnadsfritt besök för en tomtbesiktning och en offertgenomgång. Därefter kanske vi behöver justera vårt pris för att anpassa den till den verkliga ytan.

 1. Fyll i nedanstående kontaktformulär
 2. Vi svarar på din offert
 3. Du accepterar prisbilden
 4. Vi kommer till er för en tomtbesiktning och offertgenomgång
 5. Vi gör en eventuell uppdatering av offerten justerad efter verklig gräsyta
 6. Du accepterar offerten
 7. Vi bekräftar din accept med ett ordererkännande, och bokar in ett datum för gräsmatterenoveringen

[wpforms id=”2080″]

Kom i kontakt med oss!

Berätta hur GTS Trädgård kan hjälpa dig, välj den kontaktform som passar dig bäst. Under dagarna är vi ute på arbeten och då kan vi ha begränsad möjlighet att svara i telefon. Dock försöker vi återkoppla så snart det bara går.Ring till oss!

Slå oss en signal, men tänk på att det kan vara svårt att komma fram till oss under högsäsong. Du når oss på 010-214 61 50.Kontakta oss!

Vi har gjort det väldigt smidigt för dig med hjälp av vårt kontaktformulär. Med det kan du även boka in en tid direkt.Skicka ett mejl!

Droppa ett mejl till oss med dina funderingar eller önskemål. Vår adress är [email protected]

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna.När ska man renovera gräsmattan?

Anlitar du oss för gräsmatterenovering så spelar det ingen roll när renoveringen görs under växtsäsongen eftersom vi levererar ett komplett paket med bevattning. Det beror på att det automatiserade bevattningssystemet håller marken konstant fuktig vilket är nödvändigt för att gräsfröna ska kunna gro.

Däremot om du väljer att renovera din gräsmatta själv så rekommenderar vi göra det på sensommaren då vädret är som fuktigast. Kan inte jag renovera gräsmattan själv?

Du kan absolut renovera gräsmattan själv. Läs Roberts guide som tar dig steg för steg i hur du renoverar din gräsmatta själv.Varför ska jag anlita er?

Både Robert och Tomas har genomgått en planskötarutbildning i två steg arrangerad av Svenska Fotbollsförbundet. Då fick vi vår arbetsmetod bekräftad samtidigt som vi lärde oss nya färdigheter.

Du anlitar oss för vår kompetens, maskinpark och åtkomst till proffsprodukter som bara planskötare och greenkeepers använder.