Vill du ta bort stubben med salt?

Att ta ned ett träd är ett bra sätt att frigöra utrymme och låta solljus komma in på fastighetens solpaneler. Men om en stubbe lämnas kvar kan det skapa irritation. Den kan utgöra en snubbelrisk och kan skada dig och andra, tar upp värdefull plats i trädgården, drar till sig skadedjur och kan även sänka fastighetens värde. Dessutom, om stubben lämnas kvar på marken, fortsätter rotsystemet i marken att växa och kan få marken till att bli ojämn eller kan skada underjordiska rör.

Därför bör du ta bort stubben. Så i den här artikeln kommer vi att diskutera en känd metod, bland andra, som är att ta bort stubben med salt.

Ta bort stubben med salt
Ta bort stubben med salt - börja med att göra hål

Innehållsförteckning

Vad är Epsomsalt, och hur fungerar det att ta bort stubben?

Epsomsalt är ett annat namn för magnesiumsulfat, som är oorganiskt. Den innehåller magnesium, svavel och syre. Magnesium och svavel ger näring till växterna och får dem att växa.

Men om du använder Epsomsalt i stora mängder kan det få växter att dö och döda stubben eftersom en hög dos Epsomsalt tar bort fukten från jorden och påskyndar förruttnelseprocessen.

Vad är stensalt och hur fungerar det att ta bort stubben?

Stensalt, även känt som industriell halit, är en typ av mineral som bildas av natriumkloridkristaller. Det kan användas för att ta bort stubbar när det löses upp i vatten, eftersom kombinationen av natrium- och kloridjoner kan tränga undan andra mineraler som finns i marken.

Ta bort stubben med salt
Ta bort stubbar med stensalt - halit

Så här verkar saltet

Stubben absorberar natrium och klor från stensaltlösningen snabbare än näringsämnen som fosfor och kalium som behövs för dess överlevnad, vilket leder till nedbrytning med tiden. Som en del av denna process kommer stubben att brytas ner i små bitar och till slut försvinna helt och hållet. Detta är en effektiv metod, dock långsam, för att bli av med oönskade stubbar utan att behöva ta bort dem fysiskt eller använda farliga kemikalier.

Ekonomisk metod för att bli av med stubben

Stensalt är ett ekonomiskt val jämfört med andra metoder för avlägsnande av stubbar, eftersom det är ett lättillgängligt material som lätt kan hittas till en bråkdel av den kostnad som är förknippad med professionella tjänster. Det kan kräva flera tillämpningar innan stubben avlägsnas helt och hållet, men när det väl har gjorts på rätt sätt bör den förbli borta för alltid.

Hur kan du ta bort en stubbe med salt? Hela metoden

Att ta bort en stubbe med salt är en effektiv, om än arbetsintensiv och tidskrävande, metod för att bli av med oönskade trädstubbar. För borttagning av stubben med salt är det första steget att borra hål i stubbens topp och sidor med hjälp av en bred borr. Sikta på ett djup på minst 20 centimeter och placera hålen några centimeter från varandra.

Behandla stubben med salt

Fyll sedan de borrade hålen med antingen Epsomsalt eller stensaltlösning. Om du använder Epsomsalt ska du täcka hela stubben med en presenning för att förhindra att regn eller vind sköljer ut lösningen. Om du använder stensalt kan du också lägga jord och kompost över de borrade hålen innan du häller vatten i dem för att hjälpa till att hålla kvar fukten i lösningen.

Fortsätt med behandlingen

För att effektivt ta bort en stubbe med den här metoden måste du applicera den valda lösningen med några veckors mellanrum om du använder Epsomsalt, medan det räcker med att vattna varannan till var tredje dag om du använder stensalt, målet är att inte låta lösningen torka i stubben. Beroende på storleken på stubben kan nedbrytningen påbörjas redan efter två till tre månader om Epsomsalt används och efter en till två månader om du använder stensalt, men det kan ta upp till över ett år innan nedbrytningen är fullständig.

För- och nackdelar med att ta bort stubben med salt

Fördelar och nackdelar med att ta bort stubbar med salt måste övervägas innan man tar bort en stubbe. Att ta bort en stubbe med salt är visserligen ett billigt alternativ och kräver inget fysiskt arbete, men processen kan ta allt från två till tre år. Dessutom har dessa kemiska salter potential att ta bort fukt och näringsämnen från marken, vilket inte bara påverkar stubben negativt utan även närliggande träd och gräs. Denna metod för att ta bort stubbar med salt rekommenderas därför inte om du vill ha snabbt resultat och vill behålla din omgivande miljö intakt.

Stubbfräsning är effektivare än att ta bort stubben med salt

Att ta bort en stubbe med salt är en föråldrad och ineffektiv metod för att ta bort stubbar. Det tar vanligtvis år innan stubben löses upp och kan leda till återväxt om det inte görs på rätt sätt. Att ta bort en stubbe med salt kräver dessutom stora mängder av produkten, vilket kan leda till att kostnaden blir större än vad man hade tänkt sig från början.

Stubbfräsning är däremot ett effektivt och ändamålsenligt sätt att ta bort trädstubbar på en dag utan möjlighet till återväxt. Det krävs särskilda färdigheter, kunskaper och skyddsutrustning för att använda en stubbfräs på ett säkert sätt, därför rekommenderar vi att du anlitar oss för professionell stubbfräsning. Vi är pålitliga, erbjuder överkomliga priser och har många nöjda kunder.

Kontakta oss!

Step 1 of 2

Frågor och svar

För att få stubben att ruttna kan du antingen använda salt för att få bort stubben eller kaliumnitrat för att få stubben att ruttna.

Det finns flera olika metoder för att bli av med stubbar. Här nedan nämner jag några metoder som finns upplagda här på hemsidan.

Stubbfräsning är en snabb och effektiv metod som lämnar mindre avtryck på marken än om du skulle gräva bort stubben med tunga grävmaskiner. Dessutom behöver du inte vänta med att ta bort färska stubbar från nyfällda träd som när du tar bort stubben med salt.

Mer läsning om stubborttagning

Få bort stubbar och rötter på egen hand
Stubborttagning

Få bort stubbar och rötter på egen hand

Hem Få bort stubbar och rötter på egen hand Få bort stubbar och rötter på egen hand med denna guide till hjälp. Blockerade trädet utsikten från fönstret? Så du ringde en trädfällare för att ta ned trädet. Nu sticker en

Läs mer »
Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg
Stubborttagning

Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Hem Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs

Läs mer »

Lämna en kommentar