Pris stubbfräsning av stubbar-häckar-buskar

Pris stubbfräsning - vad kostar stubbfräsningen?

Pris för stubbfräsning av stubbar, häckar och buskar påverkas av flera saker. Vad stubbfräsningen kommer att kosta baseras flera olika parametrar. Här på sidan har vi samlat information om vilka faktorer och omständigheter som vi tar hänsyn till när vi sätter vårt pris på stubbfräsningen. Om det är enkelt att bli av med stubbarna så ger det ett lägre pris medan försvårade omständigheter gör att priset blir högre.

Mycket av det som ska tas bort av stubben och rötterna ligger dolt under marken vilket innebär att det slutliga priset kan komma att behöva justeras. Det kan exempelvis vara saker som stenig mark och stenklippor som kan av den orsaken göra arbetet svårare och som då påverkar priset för stubbfräsningen.

Stubbfräsning i Stockholm

Innehållsförteckning

Varför anlita oss för stubbfräsning?

Stubbfräsning är det enklaste och det mest ekonomiska sättet för dig att bli av med dina stubbar. Kostnaden för vår stubbfräsning ligger i nivå med, och många gånger billigare än, vad det skulle kosta för dig att hyra in en stubbfräs för att göra arbetet själv. Av den anledningen är det därför smartare att anlita oss om du vill bli av med stubbar, häck och buskar.

Skulle du hellre vilja ta bort dina stubbar på egen hand så ta dig en tankeställare. Det brukar oftast sluta med att vi blir kontaktade för att slutföra stubborttagningen eftersom arbetet har varit allt för mödosamt. Är det en stor stubbe som ska tas bort så tar arbetet flera dagar att utföra om du gör det för hand. 

Beräkningsunderlag: pris stubbfräsning

De som anlitar oss för att ta bort stubbar med stubbfräsning är privatpersoner som är berättigade till rutavdrag, bostadsrättsföreningar, församlingar, företag, golfklubbar, skidanläggningar och kommuner. När vi lämnar affärsförslag på vår stubbfräsning så är priset baserat på olika parametrar som du kan läsa om här nedan.

Stubbens diameter

Vi fräser inte bara toppen av stubben utan hela stubben och dess rotsystem. Det gör att hela stubbens diameter inklusive rotben tas med i prisberäkningen. I standardpriset för stubbfräsningen ingår stubbfräsning upp till 70 cm i diameter och ett pristillägg tillkommer för bredare stubbar.

Mätbredd på stubbar för prissättning av stubbfräsningen_
För prissättning för stubbfräsningen mät vid rotbenet.

Häckens längd

Vi fräser bort häckens rötter till ett fast löpmeterpris. Fräsdjupet är ca 10 centimeter vilket är fullt tillräckligt om du ska så nytt gräs. Efter vår häckfräsning så kan du jämna av marken med hjälp av en dressraka.

Häckfräsning med häckborttagning

Står häcken kvar så kan vi hjälpa dig med att såga ned häcken åt dig med vår röjsåg. Sedan fräser vi bort stubbar och rötter efter borttagningen av häcken. Det gör att du blir av med häcken utan att behöva gräva.

Fräsdjup för stubbfräsningen

Oftast brukar det vara fullt tillräckligt med att vi fräser ned stubben tio centimeter under marknivån. Det innebär att det finns tillräckligt med utrymme för att fylla igen och jämna av ytan med dressjord för sedan så nytt gräs.

För djupfräsning ned till vad vår stubbfräs klarar av på c:a 35 centimeter så tillkommer det en extra avgift.

Fräsning av större rotsystem

Det pris som anges i våra affärsförslag baserar sig på angiven diameter. I vissa fall kan det bli att vi behöver fräsa mer än vad som var överenskommet. Det beror på att rötter har legat dolda strax under markytan och uppenbarar sig i samband med stubbfräsningen. På grund av detta tas en extra avgift ut.

Antalet stubbar som ska stubbfräsas

Ett större antal stubbar som ska stubbfräsas på ett och samma ställe lämnar vi en offert på hela arbetet. Det innebär att du får ett lägre pris på efterföljande stubbar som ska stubbfräsas utöver den första stubben.

Stenig mark vid stubbfräsningen

Stenklippor, stenig mark, husgrunder och betongfundamenten är en risk och kan skada vår stubbfräs, vilket påverkar priset. Det extra arbetet som uppkommer gör att det även kan bli nödvändigt att gräva ur runt stubben eller bända bort stenar för att kunna fräsa stubben vilket också påverkar det slutliga priset.

Vad kostar stubbfräsningen - pris stubbfräsning
Svårtillgänglig stubbe intill husfasad och brunn.

Stubbfräsning Stockholm och Uppsala

Vi tar bort stubbar, häckar och buskar med vår stubbfräs i Stockholm och Uppsala med kringliggande orter. Kontakta oss för en offert på stubbfräsning i Stockholm och Uppsala så hjälper vi dig med stubbborttagningen.

Anlita oss för professionell hjälp med att få bort stubbarna i din trädgård. Boka en tid redan idag på en dag som passar dig bäst. Vi bekräftar din bokning kort därefter.

Kontakta oss

Step 1 of 2

Frågor och svar

Kontakta oss om du inte får svar på dina frågor här nedan.

Angivna priser är inklusive moms och efter rutavdrag.

Bredden på stubben mäts för själva fräsbredden, vilket innebär att diametern för stubben blir inklusive rotben.

Vi fräser 10 cm under marknivån om inget annat är överenskommet. Det gör räcker för att täcka över hålet och så nytt gräs. 

Vi hyr inte ut stubbfräsen då inte vår företagsförsäkring täcker uthyrning av utrustning.

Det finns ingen begränsning på hur många stubbar vi kan fräsa. Blir det fler stubbar så är vi fler professionella stubbfräsare på arbetet.

Du får alltid ett prisförslag på stubbfräsningen innan arbetet påbörjas.

Du får alltid ett prisförslag på stubbfräsningen innan arbetet påbörjas.

Läs mer om stubbfräsning

Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg
Stubborttagning

Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Hem Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs

Läs mer »

Lämna en kommentar