Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs antingen av direkt elektricitet via en sladd eller batterier – vilket gör dem lätta att manövrera och fungera. Här i inlägget får du veta vilken utrustning som krävs och hur du kan ta bort stubbar med tigersåg.

Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg

Innehållsförteckning

 

Varför ska du ta bort en stubbe?

Vikten av att ta bort en trädstubbe från ett område kan inte överskattas. Om ett träd växer över stubben blir dess rotsystem svag och instabil, vilket leder till en ökad risk eller skada. Trädstubbar som lämnas kvar i trädgården drar till sig skadedjur och insekter som i sin tur kan påverka kringliggande växter och byggnader negativt. Det är några anledningar till att du ska ta bort stubben.

Stegen för att ta bort stubben med tigersåg

Börja med att inventera vilka verktyg du har hemma och vad du behöver komplettera med. Du kanske nödvändigtvis inte behöver köpa in alla tillbehören utan du kan kanske låna dem från någon granne eller hyra in det du behöver. Tänk på vilket arbete du vill utföra och hur mycket tid det kommer att ta, samt hur ofta du behöver använda verktygen. Detta är viktigt för att se till att dina pengar används på rätt ställe. Med en bra inventering av nödvändiga verktyg och tillbehör till hands kan du börja planera din budget för att köpa dem. Tänk igenom alla potentiella kostnader i förväg. Det kan rentav bli billigare att anlita någon för att ta bort dina stubbar än att göra det själv.

Utrustningslista, det du behöver för att ta bort stubben

Skyddsglasögon
Skyddshandskar
Hörselkåpor
Spade eller hackspade
Slägga eller yxa
Tigersåg

Kraftfull och batteridriven är att föredra

Stegen för att ta bort stubben med tigersåg

1
Förberedelser Innan du börjar använda tigersågen ska du se till att bära skyddsutrustning som handskar, glasögon och ansiktsmask. Detta kommer att skydda dig från allt skräp som kan flyga runt när du kapar stubben.
2
Friläggning av alla rötter Använd en spade eller en hackspade för att gräva runt stubbens bas. På så sätt blottar du stubbens rötter och gör det lättare att skära av den.
3
Såga med tigersåg När du har frilagt rötterna använder du tigersågen för att skära igenom dem. Använd vid behov en mejsel eller ett bågfilsblad för att hjälpa till med att skära igenom tjockare träbitar. Var noga med att följa säkerhetsinstruktionerna när du använder tigersågen.
4
Ta bort trädrester och rötter När stubben är avhuggen kan du använda en spade eller en hack för att ta bort eventuella resterande träbitar. Därefter kan du använda en yxa eller en slägga för att bryta upp de återstående bitarna i mindre bitar för att enkelt kunna göra dig av med dem.

Var försiktig och använd skyddsutrustning

Med dessa steg kan du med viss möda ta bort envisa stubbar med en tigersåg. Se till att använda rätt säkerhetsutrustning när du använder tigersågar och kontrollera alltid om det finns dolda hinder innan du börjar arbeta. Med stort tålamod och noggrann uppmärksamhet kan du säkert ta bort stubbar med tigersåg.

Nackdelar med att ta bort stubben med tigersåg?

Arbetsintensivt:

Det är onekligen mödosamt att använda en tigersåg för att ta bort en stubbe. Även om tigersågen träet lätt är det fortfarande en svår process som kräver hårt arbete och engagemang. Arbetet innebär att man måste gräva fram hela stubben och dess rötter innan man börjar använda tigersågen. Borttagningen av stubben avslutas med hårt arbete med yxa och slägga för att få bort resterande bitar av stubben.

Det kan vara ett slöseri med tid och energi:

Tigersågen är ett bra verktyg för att såga ned trädstubbar, men det kan vara en tråkig och svår process. Om du använder fel verktyg eller teknik kan det leda till muskel- eller ledvärk, så kallade belastningsskador. Det gör att många ger upp och avslutar arbetet innan de ens har börjat. Slutligen blir stubben kvar och verktygslådan har fyllts på med ytterligare verktyg som inte kommer till vidare användning.

Vilken metod är bäst av alla för att ta bort trädstubben?

För att ta bort en stubbe rekommenderar vi en stubbfräsning eftersom det är det mest effektivaste och skonsammaste sättet för dig. Med vår professionella stubbfräsning får du stubben nedfräst ett par decimeter under marknivån utan någon större ansträngning från din sida.

Stubbfräsning i Stockholm Sollentuna

Sammanfattning

Det behöver inte vara svårt att ta bort en trädstubbe. Att använda en tigersåg är en effektiv metod för att såga igenom trä. Innan du påbörjar arbetet är det viktigt att du får på dig skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon och hörselkåpor. Efter att ha frilagt stubbens rötter med en spade eller hackspade använder du tigersågen för att såga dig igenom stubben. Använd sedan en yxa eller en slägga för att bryta sönder eventuella återstående bitar för att kunna göra dig av med dem. Denna process är väldigt arbetsintensiv och tidskrävande.

Välj en enklare och snabbare metod!

Stubbfräsning anses ofta vara en av de bästa metoderna för att ta bort en trädstubbe eftersom det görs utan större ansträngning från din sida. Vår professionella stubbfräsare fräser ner stubben ett par decimeter under marknivå på nolltid! Om du letar efter ett enklare sätt att ta bort trädstubbar kontakta oss idag för att boka in ditt kostnadsfria hembesök. Vi ser fram emot att hjälpa dig att hålla din trädgård säker och vacker!


Boka stubbfräsning


Läs om stubbfräsning

Frågor och svar

Hur får man en stubbe att ruttna?

Det finns flera metoder för att ta bort stubbar med kemikalier. Här nedan listar vi några av dem:

  • Blekmedel
  • Gödslingsmedel
  • Saltsyra
  • Epsomsalt eller stensalt
  • Kaliumnitrat

Alla dessa kemikalier påverkar miljön negativt och vissa av dem kan till och med skada människor och djur. Av den anledningen rekommenderar vi inte kemikalier för att ta bort stubbar. Stubbfräsning ger däremot minimalt avtryck på både marken och miljön.

Finns det andra metoder för att bli av med stubbar?

Det finns flera olika metoder för att bli av med stubbar. Här nedan nämner jag några metoder som finns upplagda här på hemsidan.

Varför är stubbfräsning bra?

Stubbfräsning är ett fördelaktigt sätt att ta bort trädstubbar, eftersom det inte kräver lika mycket arbete och maskiner som mer traditionella metoder. Det kan göras snabbt och effektivt med minimal störning för den omgivande miljön. Med hjälp av ett högpresterande fräshjul slipar man bort träet och reducerar stubben till ett minimum.

Mer läsning om stubborttagning

Lämna en kommentar