Olika sätt att döda stubbar – Vilket är effektivt?

Träd kan vara ett ovälkommet inslag i ett landskap, som blockerar utsikten och försämrar utseendet i trädgården. Lyckligtvis kan professionella trädfällare snabbt ta bort själva trädet, men kvar blir en frustrerande envis stubbe som fortfarande tar upp plats. Det finns det flera olika sätt att döda stubbar och i det här inlägget hjälper vi dig välja det som är lämpligast. Vi kommer att rangordna sätten att döda stubben beroende på hur snabbt den kan ta bort stubben.

Olika sätt att döda stubbar

Innehållsförteckning

Medel och tekniker för att döda stubbar

1. Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett mycket effektivt sätt att döda stubbar och kan göras på mindre än en dag med hjälp av specialiserade motoriserade maskiner. Utan rätt erfarenhet och kunskap kan denna process dock vara farlig, eftersom den kan leda till att man skadar sig själv eller skadar närliggande egendom eller markens struktur. Av den anledningen rekommenderar vi att du anlitar en professionell stubbfräsare för att få ett säkert och effektivt resultat i stället för att hyra en stubbfräs. Stubbfräsningen gör ett mindre avtryck på gräsmattan jämfört med andra metoder.

2. Bränna bort stubben

Att bränna stubben är en metod som används ibland för att få bort trädstubbar från marken. Denna teknik är mest framgångsrik på stubbar som är minst ett år gamla eller äldre. Att elda upp en stubbe kan ta två dagar eller mer, beroende på hur fuktig stubben är. För bästa resultat borrar du flera djupa hål i stubbens yta och fyller dem med en brännbar vätska som till exempel fotogenolja. Detta hjälper till att påskynda förbränningen, men du bör dock vara försiktig så att träet inte blir mättat med för mycket vätska.

Var aktsam med elden

Det är också viktigt att se till att det inte finns några brännbara material inom en radie på 10 meter runt stubben innan den antänds. Kontrollera dessutom med de lokala myndigheterna om det krävs tillstånd för att elda stubbar eller om det är helt förbjudet i ditt område. Se till att ha en vattenslang i närheten om elden skulle sprida sig okontrollerbart. När den har brunnit ut och svalnat häller du ut resterande aska och fyller de borrade hålen med jord eller annat material.

3. Gräv upp stubben

Att gräva upp stubben och rötterna är en mödosam och tidskrävande uppgift som tar två till tre dagar eller mer beroende på stubbens storlek. För att lyckas ta bort hela stubben själv krävs bland annat en motorsåg, tigersåg och en spade.

Arbetet börjar med att gräva bort jorden runt stubben för att frilägga så mycket av dess rotsystem som möjligt. Därefter använder du sågen för att såga av de rötter som har blivit frilagda, därefter gräver du dig vidare så att du kan lossa stubben från marken. Beroende på markförhållandena kan detta visa sig vara en stor utmaning; om marken är torr, stenig eller hård kommer det att ta mycket längre tid.

4. Använda kemiska produkter

Kemisk nedbrytning av stubbar är en metod för avlägsna stubbar som har en rad nackdelar. Den kemiska processen kan ta en flera månader upp till ett år, beroende på hur stark den kemiska lösningen är, men den medför också potentiella hälsorisker, till exempel:

  • Andningsbesvär, exponering för de kemikalier som används vid avlägsnande av stubbar kan orsaka andningsbesvär, inklusive hosta och väsande andning. Om du har astma eller andra andningsproblem är det viktigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder när du hanterar dessa produkter.
  • Hudirritation och brännskador, kemikalierna som används vid kemisk stubborttagning kan orsaka hudirritation och brännskador om den inte hanteras på rätt sätt.
  • Miljöskador, kemikalierna som används vid avlägsnande av stubbar kan vara giftiga för miljön, skada växter och förorena vattendrag. Om dessa kemikalier hamnar i marken kan de också orsaka långvarig förorening av grundvattnet.

Är du rädd om din hälsa och miljön ska du absolut inte använda denna typ av kemiska produkter. Läs gärna mer om växtskyddsmedel på Kemikalieinspektionens hemsida.

5. Använda Epsomsalt

Epsomsalt, en naturligt förekommande förening och är ett sätt att ta bort en trädstubbe. Det innehåller magnesium, svavel och syre, som är viktiga för jordens hälsa. Att ta bort en stubbe med hjälp av Epsomsalt följer idén om att sätta i gång nedbrytningsprocessen av en växt genom att förse den med en överdos av gödningsmedel. Dock kan kemiska salter ta bort fukt och näringsämnen från marken, vilket inte bara påverkar stubben negativt utan även närliggande träd och gräs.

Arbetsgång

För att påbörja processen borrar du flera hål i stubbens sidor och yta. Hålen ska vara tillräckligt djupa – minst 20 centimeter – så att lösningen kan nå längre ner i rötterna och träet. Fyll varje hål med lika delar Epsomsalt och vatten för att aktivera mineralerna i saltet. Om du täcker stubben med en presenning eller en svart sopsäck kan du hålla regnvatten och vind borta.

För bästa resultat bör du fortsätta att applicera mer vatten och Epsomsalt i varje hål en gång i veckan tills du märker att stubben har blivit så pass rutten att den kan grävas bort. Med regelbunden behandling bör den här metoden så småningom döda stubben men det kan ta upp till två år om stubben är stor.

6. Använda natriumklorid

Natriumklorid, allmänt känt som stensalt, används ibland för att döda stubbar och fungerar på samma sätt som Epsomsalt. För att använda den här metoden borrar du först flera hål i stubben och tillsätter natriumklorid i vart och ett av dem. Tillsätt sedan jord och kompost i hålen och fyll på med vatten. Vattnet löser upp saltet, vilket gör att det kan absorberas i stubben och börja bryta ner den. För att den här metoden ska fungera effektivt bör du vattna stubben ofta under en period på två till tre månader.

Påskynda processen med gödslingsmedel

Den som vill påskynda processen kan också överdosera stubben med långtidsverkande gödslingsmedel, vilket bidrar till att påskynda nedbrytningen. Nedbrytningen är klar när den kvarvarande stubben är så pass mjuk att den kan grävas bort.

7. Täckning

Täckning är en billig och enkel metod för att döda stubbar men tar tid. Till att börja med täcker du hela stubben med en presenning eller en svart sopsäck. Lägg sedan stenar över stubbens ovandel och runt basen av stubben. På så sätt blockeras solljus och regnvatten och stubben kan så småningom förmultna.

Borttagning av stubbar med stubbfräsning i Stockholm och Uppsala

Bästa metod för att döda stubbar

Stubbfräsning är den perfekta lösningen för dig som vill ha ett snabbt och effektivt sätt att få bort stubbarna från sina trädgårdar. Till skillnad från andra metoder för avlägsnande av stubbar är stubbfräsning giftfri och medför ingen risk för allergier för människor, djur eller miljön. Dessutom skadar den inte närliggande träd och växter.

Anlita oss för stubborttagningen

GTS Trädgård är känt för att tillhandahålla professionell stubbfräsning av högsta kvalitet. Vi kommer utrustade med en kraftfull stubbfräs som effektivt fräser bort stubben till träflis. Den här metoden säkerställer fullständig borttagning av trädets rotsystem och lämnar dig med en jämn och estetiskt tilltalande gräsyta. Med vår experthjälp kan du snabbt döda fula stubbar utan att lägga tid på tråkiga gör-det-själv-projekt. Kontakta oss idag för mer information om vår tjänst för stubbfräsning.

Frågor och svar

Epsomsalt, även känt som magnesiumsulfat, är en naturligt förekommande förening som innehåller magnesium, svavel och syre. Saltet kan användas för att starta nedbrytningsprocessen av en död stubb genom att ge den en överdos av ämnet. Kemiska salter som Epsomsalt tar bort fukt och näringsämnen från jorden, vilket påverkar inte bara stubben negativt utan även närliggande träd och gräs.

Natriumklorid, allmänt känt som stensalt, kan användas för att döda stubbar. För att använda den här metoden borrar du flera hål i stubben och tillsätter natriumklorid i vart och ett av dem. Tillsätt sedan jord och kompost i hålen och fyll på med vatten. Vattnet löser upp saltet som sedan absorberas i stubben och börjar bryta ner den. För bästa resultat bör man vattna stubben ofta under en period på två till tre månader och samtidigt överdosera den med långtidsverkande gödningsmedel för att påskynda nedbrytningen.

En professionell stubbfräsare tar bort stubbar snabbt och effektivt utan att skada närliggande träd eller växter. Vi är utrustade med kraftfulla stubbfräsar som effektivt mal ned trädstubben till träflis med liten påverkan på din gräsmatta.

Mer läsning om stubborttagning

Utgrävd stubbe för att ta bort stubben med kaliumnitrat eller tigersåg
Stubborttagning

Guide – Ta bort stubbar med tigersåg

Hem Att ta bort stubbar kan vara en svår uppgift, särskilt om det rör sig om envisa stubbar av lövträ. Men du kan ta bort stubbar med tigersåg. Den sågen är utformade för att skära igenom hårt trä och drivs

Läs mer »
Anlita en professionell stubbfräsare i stället för att hyra en stubbfräs
Stubborttagning

Hyra stubbfräs Stockholm

Översikt Vad är stubbfräsning? Vi på GTS-Trädgård rekommenderar att anlita våra stubbfräsare för att ta bort stubbar på ett snabbt och effektivt sätt. Stubbfräsning är en miljövänlig lösning som förhindrar skadedjur och sjukdomar från att spridas. Genom att använda våra

Läs mer »
Varför du ska ta bort stubben
Trädvård

Varför du ska ta bort stubben?

Hem Det finns flera anledningar till varför du ska ta bort stubben från din trädgård. Många trädgårdsentusiaster tycker att stubben blir ett väldigt trevligt inslag i sin trädgård men faktum är att stubben gör mer skada en nytta. Av den

Läs mer »

Lämna en kommentar