Rutavdrag

Allmänt om rutavdrag

Du har rätt till rutavdrag när du köper trädgårdstjänster av oss, enligt Skatteverkets regler för rot- och rutarbeten. Avdrag för rut gör vi direkt på fakturan. För att vi ska kunna ansöka rutavdraget åt dig behöver vi följande uppgift:

 • Personnummer

Du är själv ansvarig för att du har rätt till rutavdrag. Skulle Skatteverket inte bevilja hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som framkommer på fakturan. Vår fordran kvarstår på det återstående belopp som Skatteverket inte har beviljat tills dess att fakturan är helt betald, se även villkoren för betalning.

Nedan har du en kort sammanställning om hur rutavdraget fungerar hämtad från Skatteverket hemsida.

 • Arbetet ska vara godkänt för rutavdrag (vilket våra trädgårdstjänter är)
 • Du ska ha rätt till rutavdrag
  • Du ska bo i bostaden när arbetet utförs (du behöver ej äga bostaden)
  • Arbetet faktureras
  • Maxgräns rot- och rutavdrag är 75 000 kr per person och år, högst 50 000 kr får vara rotavdrag. Flera i hushållet kan vara med i ansökan
  • Du ska vara bosatt och betala skatt i Sverige
  • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut
 • Har du rutavdrag att använda? Det är ditt ansvar som kund att kontrollera om du har rutavdrag kvar att utnyttja