Garantier

Allmänt om garantier

Garantier ges utöver vad som stadgas i konsumentköplagen respektive köplagen. Om inget annat anges, gäller garantivillkoren både privatpersoner och juridiska personer, det vill säga organisationer och företag.

Spara fakturan efter betalningen för den gäller som underlag för garantin.

Tillverkarens garantier

Vi hänvisar till tillverkarens garantivillkor.

Reklamera en vara eller en tjänst

Gå vidare till sidan Reklamation om du vill läsa mer om reklamationer och hur du reklamerar en vara eller en tjänst.