Ångerrätt

Ångerrätt i 14 dagar

För privatpersoner tillämpar vi distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som kund alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av leverans och i fysisk besittning, utan att behöva uppge någon speciell anledning. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det du mottog varan (för beställda tjänster gäller från det datum som tjänsten beställdes).

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

När gäller ångerrätten?

Ångerrätten gäller för följande varor och tjänster:

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet och efter att vi har mottagit den returnerade varan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Det är alltid en god idé att spara originalemballage, fram till du har bestämt dig om du vill behålla den köpta varan eller ej. Bristande emballage kan nämligen i vissa fall betyda att varans försäljningsvärde förringas. Om en returnerad vara på grund av 14 dagars ångerrätt är skadat på grund av dålig emballering, fråntas allt ansvar för återbetalning av varans värde.

Instruktioner

Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för kostnaden för frakten, returfrakten samt för returrisken. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Om du anlitar oss för att ta tillbaka varan debiterar vi en milersättning på 250 kr per mil för resan till och från den ursprungliga leveransadressen och till vårt företags adress. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Returnera produkten i originalförpackning och i ett likvärdigt yttre emballage som produkten levererades i, detta för att minimera risken för skador vid retur. Produkten ska returneras komplett. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut. Du står alltid för skador som kan uppstå under returtransporten.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Skäligt prisavdrag görs om varan har använts, slitage, reservdelar, byte av repade/slitna delar, samt arbetskostnad för återställande av varan till sitt ursprungliga nyskick. Installationsmateriel omfattas inte av ångerrätten utan anses vara en förbrukningsvara enligt Konsumentverkets riktlinjer.

Om du har bett om att få utförd tjänst innan ångerfristen ger du ditt samtycke till att inte ångra köpet av tjänsten enligt ångerrätten. Beställda och ej påbörjade tjänster som ska påbörjas och som ska utföras efter ångerfristen ska du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet. Du ska även betala en timersättning med 1 250 kr per timme för varje påbörjad timme för den tid det tog för projekteringen av arbetet.

Ångerätten på Konsumentverket

Information om ångerrätten tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.