Reklamation

Ibland blir det inte som man hade tänkt sig

Vi strävar att alltid leverera högsta kvalitet på våra varor och tjänster, men ibland blir det inte som man hade tänkt sig. Om något har gått fel så hör av dig till oss genom att fylla i nedanstående reklamationsformulär snart efter det att du upptäckte felet.

Följande gäller vid fel på varan:

 • Vi ansvarar för fel på varan i minst tre år från inköpstillfället
 • För varor med digitala delar, till exempel en gps, är tiden tre år eller den längre tid som avtalet löper
 • Du ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes
 • Reklamerar du inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid
 • Om du upptäcker ett fel precis innan tre år har gått har du ytterligare två månader på sig att reklamera.
  Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en garanti på ett år, men du har fortfarande rätt att reklamera varan i tre år
 • För att vi ska vara skyldig att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt. Till exempel ett fabrikationsfel
 • De första två åren, eller den längre tid som avtal löper för varor med digitalt innehåll, är konsumentskyddet extra starkt. Då är det vi som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, om du ska undvika ansvar
 • Om vi inte kan visa att felet uppstått på grund av ditt agerande ska du utgå från att felet är ursprungligt och att det är vårat ansvar
 • Du ska i normala fall ta den felaktiga varan till oss. Har inte du möjlighet till detta kan du kontakta oss så att vi kan besluta om hur varan ska transporteras. Om du ska skicka tillbaka varan till oss så är det du som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transporten

Källa: Konsumentverket

Fel på tjänsten gäller i följande fall:

 • Resultatet avviker från vad du har rätt att kräva av utförande och material. Det vill säga om vi inte har utfört tjänsten fackmässigt
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad vi har avtalat om
 • Tjänsten inte har utförts enligt produktsäkerhetslagen och gällande säkerhetsföreskrifter
 • Vi har inte utfört tilläggsarbete som vi är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada
 • Resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnats av oss eller för vår räkning
 • Vi genom garanti eller liknande svarar för resultatet av tjänsten och detta försämras under den utsatta tiden

Källa: Konsumentverket

Så här reklamerar du köpet

Gör din reklamation genom att fylla i reklamationsformuläret längst ned på sidan. Det är viktigt att du fyller i alla fält i formuläret för att vi ska kunna behandla och åtgärda din reklamation.

 1. Ange dina kontaktuppgifter och bifoga ett kvitto på inköpet
 2. Ange vilket fabrikat, modell och serienummer produkten har
 3. Beskriv felet och ange alla eventuella felkoder

Vi tar bara emot reklamationer på varor och tjänster som du har köpt av oss i annat fall hänvisar vi till leverantören av produkten eller tjänsten.

Du behöver inte stå för några kostnader om det finns garanti kvar på varan eller tjänsten under förutsättning att varan eller tjänsten omfattas av garantivillkoren. Däremot om det visar sig att felet beror på handhavande eller slitage så kommer vi att debitera dig för våra reskostnader samt ta ut en kostnad för nerlagd arbetstid. Av den anledningen är det viktigt att du noga går igenom manualen som följde med produkten.

Reklamationsformulär:

[wpforms id=”581″]

Om du inte är nöjd

Om du mot förmodan inte blir nöjd med vår hantering av din reklamation så kan du pröva saken hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.