Jämna av mark till en plan gräsmatta

Jämna av marken till en plan gräsmatta med hjälp av en dressraka för att släta ut ojämnheter. Du jämnar ut gräsmattan med dressjord och trädgårdsredskapet dressrakan som en utmärkt markavjämnare.

Här i artikeln berättar vi hur du jämnar ut marken för att skapa din egen släta golfgreen. Med dressrakan från Dressraka.se skapar du ett slätt underlag så att robotgräsklipparen inte guppar fram över gräsmattan. Istället glider den fram över den jämna gräsmattan som en båt på spegelblankt vatten.

Jämna av mark med dressraka

Innehållsförteckning

Jämna av mark med sandrik dressjord

Du som många andra frustreras säkert över att gräsmattan aldrig blir jämn. Följden blir att vi får fortsätta med det om vi inte använder rätta produkter och verktyg för att jämna av marken med. Tänk på att du får upprepa arbetet årligen och det beror på marksättningar efter vintern, aktiviteter i jorden och ovan jord.

Tidigare har jag tokdressat min gräsmatta 3-4 ggr årligen i strävan efter att få en absolut jämn gräsmatta. Men önskat resultat uteblev och istället har robotgräsklipparen fortsatt tagit sig fram som på en dåligt underhållen och gropig skogsväg. 

Efter att ha tagit mig igenom de flesta blandningar av toppdress som finns på marknaden kom jag slutligen fram till att det var en annan blandning som jag behövde för att få önskat resultat, dvs en plan markyta.

Med rätt blandning på dressjorden och ett proffsigt trädgårdsverktyg blir resultatet något helt annat.

Dressjord i säck

Plana ut marken med toppdress i säck

Dressjord i säck består till stor del av torv. Den har så hög inblandning av torv som 40%. Därför lämpar sig dessa toppdressjordar mer till att gödsla gräsmattan med eller lätta upp strukturen på kompakta lerjordar än att den användas till att jämna av gräsmattan med.

Ligger det någon sanning i det jag påstår? Låt oss räkna på saken! En säck 40 liter dressjord från Plantagen väger 17 kg. 1 m3=25 säckar dressjord (1,000/40=25). Vikten per m3 blir 425 kg (25×17=425).

Är du ute efter att jämna av marken för att få en jämn gräsmatta så kan du utesluta dressjord i säck.

K-dress, är en sandrik jord som väger 1200 kg per kubik

Jämna ut marken bättre med K-dress

Om du är ute efter att få en jämn gräsmatta ska du lägga ut mineralberikad K-dress. Det är en dressjord som du enkelt fyller ut alla ojämnheter med. Det beror på att det är en sandrik jord med låg mullhalt och som passar utmärkt till renovering av gräsmattor.

Kompakta lerjordar kan du få mer luftig med K-dress. Först hålpipsluftar du jorden för att på så sätt skapa hål i marken. Efter luftningen fyller du piphålen med K-dressen. Det resulterar till att jorden blir porösare och luftigare vilket också är bra för dräneringen av vatten. 

Hålen gör också att vatten, luft och näring tränger lättare ned till gräsrötterna.

Innehåll K-dress

Varutyp: Mineralbaserad jordblandning Siktning: 20 mm/fin Mullhalt: 5-10 vikt % Lerhalt: 5 % pH: 5,5-7,5 Ledningstal: 2-4* Volymvikt: ca 1100 kg/m3

K-dressen väger mer

Som du kan läsa i innehållsförteckningen här intill väger K-dressen från Hasselfors Garden ca 1,100 kg per m3, vilket är 2,6 ggr mer än den toppdress du köper i säck. Det beror på den låga mullhalten och för att jorden innehåller en stor del sand.

*)”Ledningstal (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga, och är ett mått på hur mycket upplösta salter markvätskan innehåller men det säger inget om vilka ämnen som ligger bakom värdet. Ledningstalet ger ett grovt mått på näringsinnehållet och bör ligga mellan 1,5-5. Ett lågt ledningstal tyder på näringsbrist och ett högt på att jorden har gödslats för kraftigt.” Källa: Hasselfors Garden

Förberedelse innan toppdressningen

Klipp gräset kort innan du påbörjar arbetet med att jämna av marken. Slutresultatet blir bättre eftersom det är enklare att få marken jämn när gräset är kort. Vi rekommenderar lägsta klipphöjden på gräsklipparen innan gräsmattan toppdressas. Har du en robotgräsklippare så ställ ned klipphöjden en vecka innan du kör i gång med markavjämningen.

Lufta gräsmattan med en gräsmatteluftare innan du lägger på toppdressen. Piphålen gör att kompakta jordar luckras upp och gör att luft, vatten och näring tränger lättare ned till gräsrötterna.

Stödsådd innan markavjämningen

Stödsådden gör du innan dressjorden läggs ut. Det gör att grodden kommer igång bättre, men det förutsätter att jordlagret inte är djupare än ett par centimeter. Använd rent gräsfrö som är fri från ogräsfrön vilket många billigare fröblandningar har. Vi använder en gräsfröblandning som heter Tee från Skånefrö. Det är en fröblandning med rajgräs som växer med utlöpare vilket resulterar till en tålig, tät och slitstark gräsmatta

Tätheten på gräset gör att ogräset trängs undan och slutligen kommer gräset att dominera. Således behöver du inte ta bort ogräset lika ofta.

Gräsfrön
Klipp gräsmattan kort

Ut med dressjorden över gräsytan

K-dressen levereras antingen i storsäck eller i lösvikt. Ett ton dressjord räcker till ca 80-100 m2 gräsyta och ger ett jordlager som är ca 1 cm tjock. Beställ några extra ton K-dress om terrängen är gropig för att fylla ut djupare svackor och hål om så behövs.

1. Köra ut den sandrika dressjorden

Till en normalstor villatomt på 500 m2 blir det ca 6 ton dressjord som ska fördelas ut på trädgårdens alla gräsytor. Det gör att det blir ett 100-tals lass som ska fördelas ut med skottkärran.

Dressjord från Hasselfors Garden typ K-dress

När vi renoverar gräsmattor för våra kunders räkning så använder vi ibland eldrivna skottkärror med 170 liters lastkapacitet. Vi kan lasta 120 kg åt gången utan större ansträngning vilket leder till färre antal lass.

2. Lägg ut små högar av dressjorden

Lägg ut mindre jordhögar eller en sträng med dressjord över gräsmattan så att det blir enklare att raka ut jorden.

Lägg ut dressjord i små högar när du renoverar gräsmattan

3. Fördela ut dressjorden med asfaltsraka

Du kan använda en asfaltsraka som markavjämnare men för att få bättre resultat är en dressraka att föredra. Vi använder asfaltsrakan för att grovt fördela ut dressjorden över gräsmattan.

Fördela ut dressjord med en raka innan du jämnar av marken med dressrakan

4. Jämna av marken med dressraka

När dressjorden ligger någorlunda jämnt över markytan så blir det lättare att jämna av markytan med dressrakan. Arbeta in dressjorden genom att föra dressrakan fram och tillbaka över gräsmattan. Det resulterar till att alla ojämnheter försvinner och marken blir slutligen plan som den önskade golfgreenen.

Som ett sista arbetsmoment med dressrakan kan du dra dressrakan över gräsmattan som en släpvagn efter dig för att på så sätt få en helt plan gräsmatta.

Lägg på extra gräsfrön på dressjorden

Stödså ytterligare en vända innan gallervältningen på de ställen där jordlagret har blivit djupare.

Stödså gräsmattan när du renoverar gräsmattan

Plana ut marken och dressjorden med gallervält

Som sista arbetsmoment går du över gräsmattan flera gånger med en gallervält för att dels jämna av marken ytterligare och för att packa ihop eventuellt porösa jordlager. Gallervältningen gör att gräsfröna kommer i bättre kontakt med dressjorden vilket resulterar till en bättre grodd.

Sammanfattning - jämnare gräsmatta

För att få en plan och fin gräsmatta behöver du bra trädgårdsredskap och produkter för att toppdressa gräsmattan. Det innebär att kvalitet lönar sig i längden i både arbetsinsats och kapital. Därför ska du satsa på bra jord som K-dress och i en dressraka. Om du är intresserad av K-dress skicka ett mail till [email protected] med dina kontaktuppgifter så får du en offert.

Glöm inte att vattna ofta i 2-4 veckor efter stödsådden. Helst ska du vattna minst 4 gånger dagligen i korta tidscykler på 10 minuter. Det gör du för att hålla jordytan fuktig för att grodden ska komma igång. Mycket vatten dränerar marken på näring så gödsla gräsmattan när du är klar med bevattningen.

Vi gör det tunga arbetet åt dig!

Att renovera en normalstor gräsmatta tar ca 3-4 dagar om du gör arbetet själv och följer vår arbetsmetod för renovering av redan etablerade gräsmattor. Du kan också låta oss göra det tunga arbetet åt dig.

Före renovering av gräsmatta Efter renovering av gräsmatta, 4 veckor senare

Det skiljer en månad mellan bilderna. Bilden till vänster är tagen 4 september och den till höger 5 oktober.

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få.

Jämna av mindre ojämnheter med K-dress eller dressand. Raka ut dressjorden med en dressraka. Tänk på att inte lägga på mer än 2 cm. Annars kan inte gräset växa igenom.

Dressanden ska inte vara finkornig utan ska helst bestå av grövre sandkorn på mellan 0,5-3mm. När väl sanden tränger ner i marken blir jorden luftigare.

Du kan jämna av marken under hela växtsäsongen. Tänk på att hålla marken fuktig om du behöver stödså med nytt gräs.

Passa på att gödsla gräsmattan om du utför arbetet tidigt på våren.

Ett ton k-dress ger 1 cm tjockt lager dressjord på 80 kvadratmeters markyta.

För en normalstor villaträdgård med 400 m2 behövs 5 ton k-dress om man vill lägga på 1 cm tjockt lager på gräsmattan.

Lämna en kommentar