Begränsningskabel till robotgräsklippare

Robotklippare blir en alltmer populär lösning för husägare som vill slippa besväret med gräsklippningen. Begränsningskabel till robotgräsklippare är en avgörande faktor för de som vill undvika kabelbrott på slingan. En robotgräsklippare är beroende av en intakt och fungerande begränsningskabel för att definiera klippområdet och styra roboten längs dess väg, samtidigt som den undviker hinder som rabatter, träd och andra landskapselement.

I den här artikeln diskuterar vi varför robotgräsklipparens begränsningskablar är viktiga, vad de gör, överväganden vid val av dem, möjliga orsaker till kabelbrott och hur man löser problem med begränsningskablar. Vi kommer också att ge några avslutande tankar om begränsningskabel till robotgräsklippare så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilken kabel som blir ditt bästa val.

Innehållsförteckning

Varför har robotgräsklippare en begränsningskabel?

Robotgräsklippare är konstruerade med begränsningskablar av olika skäl. Begränsningskabeln fungerar som en osynlig barriär som avgränsar det område där robotgräsklipparen ska arbeta, och den utgör en elektrisk signalkabel som ger roboten vägledning. Den här begränsningskabeln fungerar både som en kantkabel och en guidekabel och skickar en radiosignal till roboten så att den vet var den ska gå och när den ska stanna. Det är viktigt att begränsningskabeln är kontinuerlig utan några avbrott eller bortkopplingar, annars kommer robotgräsklipparen att indikera att det inte finns någon signal med ett felmeddelande som lyder ”ingen slingsignal” eller ”kabelbrott”.

Guidekabelns funktion till Husqvarnas robotgräsklippare

Guidekabeln till en Husqvarnas robotgräsklippare har en viktig funktion dels för att leda ut robotgräsklipparen till avlägsna klippområden i trädgården och för att hjälpa den tillbaka till laddstationen när batteriet börjar bli tomt. Guidekabeln även kallad för styrkabeln ansluts i ena änden till laddningsstationen och läggs sedan ut till gräsmattans bortre del där den ansluts till robotgräsklipparens begränsningskabel. Denna guidekabel bidrar till att se till att roboten alltid kan hitta tillbaka på ett säkert och effektivt sätt.

Husqvarnas robotgräsklippare:

Vad orsakar kabelbrott på begränsningskabeln

Kabelbrott på begränsningskabeln är inget ovanligt problem och kan uppstå på grund av flera olika faktorer. Dåligt utförd installation är en av de vanligaste orsakerna. Fysisk påverkan på begränsningskabeln kan orsakas av gnagare, barn som leker eller snubblar över kabeln, trädgårdsredskap eller gräsklippare som klipper av den. Kvalitetsproblem på skarvar och gamla dåligt utförda lagningar. Dessutom kan brott på robotgräsklipparens begränsningskabel orsakas av marksättningar efter vintern eller att rötter eller stenar skaver mot kabeln.

- Fysisk åverkan på begränsningskabeln

Fysisk påverkan på en robotgräsklippares begränsningskabel är en av de vanligaste orsakerna till avbrott eller funktionsstörningar. Detta händer vanligtvis när en spade, ogräsrensare, lövkratta, grästrimmer eller andra trädgårdsredskap används nära kantkabeln. Dessutom kan vassa stenar eller jordförflyttning under tjällossning också orsaka brott på slingkabeln. Gnagare som kaniner och sorkar kan också ha en del i att skada begränsningskabeln genom att de tuggar igenom den. Alla dessa faktorer kan leda till ett avbrott på slingan vilket gör att roboten inte kommer att fungera.

- Kvalitetsproblem på skarvar och kantkabel

Dålig kvalitet på kabeln eller felaktig installation av robotgräsklipparens begränsningskabel kan leda till en rad olika problem för roboten. Om kantkabeln är löst monterad på marken eller har kommit upp efter installationen kan den klippas av robotgräsklipparen, vilket kan leder till haverier. Dessutom kan skarvar som gjorts av material av dålig kvalitet eller med felaktig teknik leda till avbrott på signalkabeln.

- Gör-det-själv installationer

Att installera en robotgräsklippare på egen hand kan vara svårt och leder ofta till kabelbrott. Om du ska göra det själv är det viktigt att du följer tillverkarens instruktioner till punkt och pricka. I de fall då installationen har gjorts på fel sätt har vi varit tvungna att dra om all kabel och då oftast med en kraftigare begränsningskabel. Kabeln plogar vi ned på ett djup av cirka 5 cm under jord med hjälp av en motoriserad kabelläggningsmaskin, vilket garanterar att slingan är dold och väl skyddad mot fysiska skador ovan jord. Professionell installation av robotgräsklipparens begränsningskabel minskar avsevärt risken för kabelbrott och ger betydligt större tillförlitlighet jämfört med gör-det-själv-installationer.

Tips på att förebygga problem med begränsningskabel

Att förebygga problem med robotgräsklipparens begränsningskabel går att lösa för att förhindra eventuella framtida kabelbrott. Några enkla tips för att minska antalet kabelbrott är följande:

1
Kraftig mantlad säkerhetskabel

Använd alltid kraftiga kablar av hög kvalitet och se till att de är ordentligt anslutna till laddstationen

2
Nerfräst signalkabel

Var mån om att kabeln plogas ned med hjälp av en kabelläggare eller att den grävs ner minst 5 cm under marknivån

3
Ta bort synliga rötter

Ta bort synliga rötter om du ser att begränsningskabeln kan komma till skada

4
Täta skarvar

Säkra alla skarvar med material av god kvalitet som är helt vattentäta

5
Håll redskapen borta

Kontrollera om det finns något som kan orsaka kabelbrott såsom fysisk påverkan av trädgårdsredskap, grävmaskiner eller andra redskap

6
Undvik standardkabel

Använd inte standardkabeln som eventuellt följde med i kartongen utan köp en kraftigare kabel och läs installationsanvisningarna noga

Olika kvaliteter på robotgräsklipparens begränsningskabel

Vi erbjuder dig flera olika kvaliteter på begränsningskabel till robotgräsklippare för att se till att dina behov och önskemål uppfylls. Vi är unika på det sätt att vi ger dig en valmöjlighet till vilken kvalitet du vill ha på kabeln för att möta upp dina behov och krav. Våra kablar fungerar till alla robotgräsklippare på marknaden. Vi rekommenderar vår 5 mm tjocka trippelmantlande säkerhetskabel som är den bästa som du kan hitta på den svenska marknaden.

Vi har kablar för dig där ”the best is good enough” till ”gör-det-själv”-kabeln. Här nedan listar vi vårt sortiment av våra kvalitetskablar.

GTS-Trädgård kabelsortiment

För dig som "gör-det-själv"

Standardkabel

Från vår egen produktion kan vi erbjuda en kabel för dig som vill installera robotgräsklipparen själv. Det är ⌀2,45 mm tjock signalkabel på 250 meter som är enkel och smidig att installera. Du köper den till ett väldigt förmånligt pris i vår webbutik.

Kabeln är för dig som vill installera robotgräsklipparen själv.

Mantlad kabel

För dig som vill installera din kabel själv och vill ogärna ha kabelbrott har vi en enkelmantlad  ⌀3,8 mm tjock säkerhetskabel. Det är en kabel som ger dig extra trygghet och en förhöjd signalförmåga.

Du köper säkerhetskabeln i vår webbutik till ett väldigt förmånligt pris. Gör din installation extra säker med vår säkerhetskabel så slipper du onödiga kabelbrott i framtiden. 

Kabeln är för dig som vill installera robotgräsklipparen själv.

För professionella kabelinstallationer

Installationskabel

Vi installerar alla fabrikat av robotgräsklippare på marknaden. När du anlitar oss för installation av robotgräsklippare ingår alltid begränsningskabel av standardkvalitet i priset. Det är en kabel som är ⌀ 2,7 mm tjock. Ledaren har en kopparklädd och förtennad aluminiumkärna.

Standardkabeln passar till alla fabrikat och modeller av robotgräsklippare.

Premiumkabel

När du ställer höga krav på signalkabelns ledarförmågan med minimal förlust är det premiumkabeln du ska välja. Kabeln som har en genuin kopparkärna leder signalen utan att tappa styrka även vid längre dragningar.

Kabeln har en ledare av förtennade koppar håller en mycket hög kvalitet. Kabeln har ett kraftigt isolerande ytterhölje och är ⌀ 3,45 mm tjock.

Premiumkabeln passar till alla typer av robotgräsklippare och vid längre kabeldragningar.

Mantlade säkerhetskablar

Enkelmantlad säkerhetskabel

Ta en isolerad premiumkabel, mantla den för att få en säkerhetskabel för att slutligen lägga på ett kraftigt lager med isolerat plasthölje, och då får du en säkerhetskabel av högsta kvalitet som är den bästa på marknaden. Diameter på ⌀ 4,2 mm.

Sorkar och spadar går bet på den här begränsningskabeln. Det yttre skyddshöljet gör den kraftigare och också extremt beständig mot korrosion.  

Det här är en kabel för utsatta ytor som offentliga miljöer, företag och för dig där bara det bästa duger.

Dubbelmantlad säkerhetskabel

Det här är en säkerhetskabel med dubbla lager av mantlar. Den kraftiga kabeln är uppbyggd på samma som den enkelmantlade säkerhetskabeln. Total diameter på kabeln är hela ⌀ 4,6 mm.

Det här är en av den absolut säkraste begränsningskabeln på marknaden. Det är en kabel som passar till offentliga miljöer och företag. Den dubbelmantlade säkerhetskabeln fungerar utmärkt som en extra säker guidekabel. 

Trippelmantlad säkerhetskabel

Det här är en säkerhetskabel med hela tre lager av mantelskydd. Marknadens kraftigaste kabel är uppbyggd på samma sätt som de övriga säkerhetskablarna. Total diameter på kabeln är mäktiga ⌀ 5 mm.

Det här är den i särklass säkraste begränsningskabeln på marknaden. Det är en kabel som passar till offentliga miljöer, företag och den som vill ha det absolut bästa. Den trippelmantlade säkerhetskabeln fungerar utmärkt som en extra säker guidekabel.

Säkerhetskabel 4,2 mm

Enkelmantlad kabel
Läs mer och beställ

Säkerhetskabel 4,6 mm

Dubbelmantlad kabel
Läs mer och beställ

Säkerhetskabel 5 mm

Trippelmantland kabel
Läs mer och beställ

Avslutande tankar om begränsningskablar till robotgräsklippare

Robotgräsklippare är ett utmärkt val för dem som vill underhålla sina gräsmattor med minimal ansträngning. Genom att installera rätt begränsningskabel kan du se till att robotgräsklipparen fungerar smidigt och effektivt så välj en kabelkvalitet med omsorg.

I den övre delen av vårt sortiment finns kabeln ”best is good enough” som är tillverkad av mycket hållbara material och har utmärkta egenskaper när det kommer till att hålla slingan intakt många år framöver. Den här typen av kabel är idealisk för dem som vill ha maximal tillförlitlighet till sin robotgräsklippares begränsningskabel, eftersom den inte kommer att vara benägen att gå sönder eller fungera dåligt även under extrema förhållanden.

För dem som har en tajt budget, men ändå vill ha kvalitet, finns alternativet ”gör-det-själv”-kablar. De här kablarna är ett prisvärt alternativ till de mer kraftfulla kablarna, men kan ändå prestera bra under normala förhållanden.

Oavsett vilken typ av begränsningskabel du väljer till din robotgräsklippare har vi något alternativ som passar din plånbok. Med rätt begränsningskabel installerad på rätt sätt kan du vara säker på att din robotgräsklippare kommer att fungera optimalt och hålla din gräsmatta välklippt hela säsongen.

Frågor och svar

Alla våra kablar oavsett kvalitet är kompatibla med alla sorters robotgräsklippare oavsett fabrikat och modell.

Begränsningskabeln går att lägga ned på 20 cm markdjup. Vi fräser ned sigalkabeln på ca 5 cm djup där det är möjligt. Rötter och stenar gör att kabeln hamnar närmare markytan.

Alla våra signalkablar fungerar utmärkt till alla robotgräsklippare oavsett fabrikat och modell. Våra förstärkta säkerhetskablar har en längre livslängd och håller sig intakt även vid marksättningar när tjälen går ur marken efter vintern. Dessutom klarar säkerhetskabeln av påfrestningar som gnagare och att när stenar och rötter ligger och skaver mot kabeln. Det innebär att det verkligen lönar sig att uppgradera kabeln om man vill ha en säker och tillförlitlig installation.

Av de kunder som kontaktar oss för avhjälp med kabelbrott så har majoriteten den tunnare 2,7 mm standardkabeln installerad hos sig. Antigen har kunden monterat kabeln själv eller så har de haft en installatör som har hjälpt dem med installationen av robotgräsklipparen, men nu kan de inte hitta kabelbrottet.

Det är exempelvis näst intill omöjligt att hitta kabelbrottet om signalkabeln är delvis av (glappkontakt). Signalen går igenom men den är inte tillräckligt stark för att driva roboten och då går det inte att hitta kabelbrottet med en billig signalkabeltestare.

Av det skälet som beskrivs här ovan så rekommenderar vi alltid vår säkerhetskabel. På så sätt slipper du en massa obehag och driften av din robotgräsklippare blir mycket säkrare.

Mer läsning

Standardkabel

Från vår egen produktion kan vi erbjuda en kabel för dig som vill installera robotgräsklipparen själv. Det är ⌀2,45 mm tjock signalkabel på 250 meter som är enkel och smidig att installera. Du köper den till ett väldigt förmånligt pris i vår webbutik.

Kabeln är för dig som vill installera robotgräsklipparen själv.

Säkerhetskabel

För dig som vill installera din kabel själv och vill ogärna ha kabelbrott har vi en enkelmantlad  ⌀3,8 mm tjock säkerhetskabel. Det är en kabel som ger dig extra trygghet och en förhöjd signalförmåga.

Du köper säkerhetskabeln i vår webbutik till ett väldigt förmånligt pris. Gör din installation extra säker med vår säkerhetskabel så slipper du onödiga kabelbrott i framtiden. 

Kabeln är för dig som vill installera robotgräsklipparen själv.

Lämna en kommentar